Deklaracja członkowska

Podaj dane niezbędne do przystąpienia do Aeroklubu Warszawskiego.

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aeroklub Warszawski (Administrator danych, Stowarzyszenie) w celu rejestracji w Stowarzyszeniu. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do rejestracji lub odrzucenia wniosku oraz po przyjęciu do Stowarzysznia. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego i do przeniesienia danych.
      Anuluj